Description du projet

Opis

Dzięki pełnej automatyzacji, nowym detektorom i oprogramowaniu JSM-IT800 SEM jest pierwszym mikroskopem FEG SEM, który łączy ultra wysoką rozdzielczość w obrazowaniu i analizie EDS.

JSM-IT800 jest mikroskopem wiolozadaniowym, umożliwiającym łatwe dopasowanie do swoich potrzeb, co sprawia, że może być z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich dziedzinach nauki - od biologii po analizy materiałowe.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politique de confidentialité.
I Accept

Skaningowy mikroskop elektronowy JSM-IT800 wykorzystuje intuicyjne oprogramowanie SEM Center z pełnym zakresem funkcji: od obserwacji w wysokiej rozdzielczości po szybkie mapowanie pierwiastków. Mikroskop wyposażony jest w działo z emisją polową typu Schottky’ego wbudowane w układ soczewki kondensora (patent firmy JEOL), elektroniczny system kontroli optycznej Neo Engine oraz w pełni zintegrowany system JEOL EDS. Ponadto, dzięki innowacyjnej konstrukcji soczewki hybrydowej (hybrid lens) mikroskop może zaspokoić różnorodne potrzeby wszystkich użytkowników, również tych badających próbki magnetyczne.

Dostępne są dwie wersje JSM-IT800: wersja z soczewką hybrydową (wersja HL), która jest odpowiednia do obserwacji i analizy wszelkich próbek wymagających wysokiej rozdzielczości oraz wersja z soczewką superhybrydową (wersja SHL) do obserwacji i analizy w warunkach bardzo niskiego napięcia przyspieszającego, przy zachowaniu najwyższej rozdzielczości. Dostępny jest również nowy detektor UHD (górny detektor hybrydowy), który osiąga wyjątkową jakość obrazu, z wyraźnie poprawionym stosunkiem sygnału do szumu, co ułatwia szybkie uzyskanie wysokiej jakości obrazów.

Kilka typów nowych detektorów elektronów wstecznie rozproszonych uzupełnia gamę detektorów w komorze i w kolumnie. Wśród nich: detektor scyntylacyjny, który umożliwia akwizycję wysokiej jakości niskonapięciowych obrazów kontrastowych oraz detektor VBED umożliwiający uzyskiwanie obrazów 3D, z topografią i kontrastem atomowym.

Działo elektronowe z emisją polową wbudowane w układ soczewki kondensora

Działo elektronowe typu Schottky’ego wbudowane w układ soczewki kondensora (patent JEOL) w połączeniu z soczewką ACL o niskiej aberracji (patent JEOL) zapewnia 10 razy jaśniejszą wiązkę niż inne mikroskopy SEM dostępne na rynku. Opatentowane rozwiązania umożliwiają dostarczanie większej ilości prądu bez skrócenia żywotności końcówki emitującej i degradacji obrazu. Silny prąd wiązki (100 nA przy 5 kV) jest dostępny nawet przy niskim napięciu przyspieszającym (< 5 keV). Dzięki czemu możliwe są obserwacje w wysokiej rozdzielczości, szybkie tworzenie map elementarnych, precyzyjne analizy ilościowe, analizy dyfrakcji krystalograficznej (EBSD) oraz analizę stanów chemicznych (SXES).

Działo elektronowe

NeoEngine (New Electron Optical Engine)

Nagrodzony za innowacyjność, system kontroli mikroskopu - NeoEngine - jest wynikiem pięciu lat badań inżynierów firmy JEOL. Zarządza on pracą mikroskopu i kontroluje 20 razy więcej parametrów niż automatyczne funkcje innych mikroskopów. NeoEngine jako narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję znacznie upraszcza obsługę sprzętu i pracę operatora.

AFS - ACB

Przed regulacją autofokus

Po regulacji autofokus

Próbka: nanocząsteczki Sn na węglu. Napięcie przyspieszenia: 15 kV, szerokość: 2 mm, tryb obserwacji: BD, detektor: UED, powiększenie: x 200 000

SEM Center - integracja z EDS

Oprogramowanie SEM Center i pełna integracja z JEOL EDS zrewolucjonizowały korzystanie z SEM. JEOL w oprogramowaniu mikroskopu IT800 kontynuuje opracowywanie nowych funkcji pomocnych dla początkujących (Smile Navi, a także LIVE-AI). Częścią nowego oprogramowania jest program do edycji analiz (SMILE VIEW™ Lab). Umożliwia on zarządzanie danymi pozyskiwanymi przez SEM, EDS oraz kamery w celu łatwego i szybkiego tworzenia raportów.

Oprogramowanie SEM Center

SMILE VIEWTM Lab

Smile view Lab

SMILENAVI (opcja)

SMILENAVI to oprogramowanie pomocnicze przeznaczone dla początkujących użytkowników aby ułatwić im wykonywania operacji SEM, prowadzące krok za krokiem i szkolące operatora.

Smilenavi

Wersja z soczewką hybrydową (HL) / Wersja z soczewką superhybrydową (SHL)

Soczewka obiektywu JSM-IT800 jest połączeniem soczewki elektromagnetycznej i elektrostatycznej. W ten sposób umożliwia obserwację i analizę w wysokiej rozdzielczości wszystkich typów próbek, od materiałów magnetycznych po izolatory takie jak próbki biologiczne.

soczewką hybrydową

UHD (detektor hybrydowy)

Nowy detektor UHD gromadzi więcej elektronów wtórnych i umożliwia akwizycję obrazów o lepszym stosunku sygnału do szumu, ułatwiając wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości nawet początkującym użytkownikom.


Przykłady obrazów uzyskanych z użyciem detektora UHD

Próbka: cząstki tlenku glinu, napięcie przyspieszenia: 0,5 kV, tryb obserwacji: BD, detektor: UHD. Na powierzchni próbki można zaobserwować drobną strukturę o wielkości kilku nanometrów.


Próbka: aluminium (bemit), napięcie przyspieszenia: 0,3 kV, tryb obserwacji: BD, detektor: UHD. Powierzchniowa struktura cienkiej blaszki jest wyraźnie widoczna.


Próbka: włókno nanocelulozowe (CNF), napięcie przyspieszenia: 0,2 kV, tryb obserwacji: SHL, detektor: UHD + UED (dodawanie sygnałów). Dzięki uprzejmości prof. Hiroyuki Yano, Research Institute for Sustainable Humansphere, Kyoto University. Włókno organiczne mogą być obserwowane dzięki redukcji uszkodzeń powodowanych przez wiązkę elektronów.

Próbka: tlenek ceru, napięcie przyspieszenia: 1,0 kV, tryb obserwacji: SHL, detektor: UHD. Dzięki uprzejmości prof. Seiichi Takami z Uniwersytetu Nagoya.

Próbka: przekrój układu scalonego, napięcie przyspieszające: 5,0 kV, tryb obserwacji: SHL, detektor: UHD, UED (tryb elektronów wstecznie rozproszonych). Za pomocą detektora UHD można jednocześnie obserwować obraz elektronów wtórnych, a za pomocą detektora UED obraz elektronów wstecznie rozproszonych.

Nowe detektory elektronów wstecznie rozproszonych

Nowy scyntylacyjny detektor elektronów wstecznie rozproszonych (SBED) charakteryzuje się wysoką czułością. Służy do uzyskiwania obrazów o wysokim kontraście przy niskim napięciu przyspieszającym. Wszechstronny detektor elektronów wstecznie rozproszonych (VBED) może rejestrować charakterystyczne obrazy, takie jak trójwymiarowe obrazy topografii powierzchni.

SBED (detektor scyntylacyjny elektronów wstecznie rozproszonych)
Użycie scyntylatora w detektorze poprawia czułość i szybkość skanowania.

Próbka: ultracienki skrawek móżdżku szczura (kontrast odwrotny).
Napięcie przyspieszające: 2,0 kV

Próbka: tusz
Napięcie przyspieszające: 1,5 kV

Próbka: blaszka miedziana
Napięcie przyspieszające: 25 kV

Obrazowanie VBED (wielofunkcyjny detektor elektronów wstecznie rozproszonych)

Ten specjalnie opracowany przez JEOL detektor podzielony jest na 5 części, co pozwala na dobór odpowiedniego sygnału w zależności od celu obserwacji.

Wybór konta

Próbka: scyntylator, napięcie przyspieszające: 3,0 kV
W zależności od kąta wychwytywania elektronów wstecznie rozproszonych informacje o składzie są wzmacniane przez segment wewnętrzny, podczas gdy informacje o topografii są wzmacniane przez segmenty zewnętrzne. Ponadto, porównując kontrast substancji fluorescencyjnej pod warstwą osadu AI, można uzyskać informacje odnośnie głębokości próbki.

Rekonstrukcja 3D

Próbka: mikrosoczewka CCD, napięcie przyspieszenia: 7,0 kV.
Można zrekonstruować obrazy 3D za pomocą obrazów 2D uzyskanych z 4 segmentów.

SPECYFIKACJA

WERSJA SHL

0,5 nm (15 kV)
0,7 nm (1 kV)
0,9 nm (500 V)
3,0 nm (15 kV, 5 nA, WD 10 mm)

od kilku pA do 500 nA (30 kV)
od kilku pA do 100 nA (5 kV)

Emiter Schottky in-lens Plus

Super hybrydowa soczewka obiektywowa / SHL

Całkowicie eucentryczny goniometr

WERSJA HL

0,7 nm (20 kV)
1,3 nm (1 kV)

od kilku pA à 300 nA (30 kV)
od kilku pA à 100 nA (5 kV)

Emiter Schottky in-lens Plus

Hybrydowa soczewka obiektywowa / HL

Całkowicie eucentryczny goniometr

DÉTECTEURS DRYSDTM

Specyfikacja tego produktu może się zmienić bez ostrzeżenia.